Добродетелна

Чували ли сте някога за дървото на доброто и злото? Това не беше просто дърво с плодове. Това беше най-важното място на решение в историята на цялото човечество. На това място Бог, като един Добър Бог, даде възможност на хората да изберат кой път да поемат. Пътят на взаимоотношения със своя Създател или път без Него.

Какво избра човекът?

Настъпи преломния момент, когато човекът избра да поеме своя път. Път на себецентричност, на гордост, на злото. Преди да изберат непокорството, Адам и Ева трябваше да се замислят не само за своето лична амбиция, а за последствията за поколенията след тях.  Всяка сутрин ние стоим пред дървото на доброто и злото и само ние можем да изберем от кой плод ще се нахраним. Когато правим добро ние творим, създаваме надежда за другите всеки ден.

Защо имаме нужда от Бог, за да вършим добро?

Защото Бог ни учи, че доброто трябва да се прави дори и на враговете ни. Добро е когато прощаваме, добро е когато изберем да се смирим, когато отстъпим нашите желания пред желанията на другите. Мисля, че това изглежда несправедливо и не толкова добро за нас самите, нали? Да изберем доброто означава, че изберем Бога. Той е този, който ни помага да създаваме по-добър свят.

Всеки, който върши добро демонстрира, че Бог живее в него.

Да правим добро е всичко, което показва любовта ни към семейството, обществото ни, природата. И на всичко това имаме отговорност да научим децата си. Дори нещо повече, винаги се старая да правя добро заедно с моя син. Когато родител и дете правят добро заедно, спомените и емоциите от преживяното остават ярка следа в съзнанието на децата. Сега те не само знаят какво означава да помагаш, но ще бъдат способни да запалят огъня на доброто и в своите приятели.

Днес имаме възможността да бъдем добродетелни. Нека започнем от нашите семейства, познати и непознати. Доброто е това, което прави красивото бъдещето възможно.

Автор: Екатерина Стефанова