Добродетелна

Чували ли сте някога за дървото на доброто и злото? Това не беше просто дърво с плодове. Това беше най-важното място на решение в историята на цялото човечество. На това място Бог, като един Добър Баща, даде възможност на хората да изберат кой път да поемат. Пътят на взаимоотношения със своя Създател или път без Него.

Какво избра човекът?

Настъпи преломният момент, когато човекът избра да поеме своя път. Път на себецентричност, гордост, алчност.  Всяка сутрин ние стоим пред дървото на доброто и злото и избираме от кой плод ще се нахраним. Когато правим добро ние творим, създаваме надежда за другите всеки ден.

Защо имаме нужда от Бог, за да вършим добро?

Бог ни учи, че доброто трябва да се прави дори и на враговете ни. Добро е когато прощаваме, когато изберем да се смирим, когато отстъпим нашите желания пред желанията на другите. Това изглежда несправедливо и не толкова добро за нас самите, нали? Да изберем доброто означава, че изберем Бог. Той е този, който ни помага да създаваме по-добър свят.

Всеки, който върши добро демонстрира, че Бог живее в него.

Да правим добро е всичко, което показва любовта ни към семейството, обществото ни, природата.
Това е най-важното, което трябва да научим децата си като майки. Когато родител и дете правят добро заедно, спомените и емоциите от преживяното остават ярка следа в съзнанието на децата. Те не само ще знаят какво означава да помагаш, но ще бъдат способни да запалят огъня на доброто и в своите приятели.

Доброто е това, което прави красивото бъдещето възможно.

Автор: Екатерина Стефанова