Думите показват кой си

Много експерименти демонстрират как думите (положителни или негативни), променят структурата на водата и растенията на молекулярно ниво. Думите имат сила да влияят на живота ни.

Силата на думите

Последните проучвания потвърждават, че думите оказват влияние дори и на собственото ни ДНК.

Думите отразяват ценностите, характера и начина на мислене на човек. Понякога само 5-минутен разговор с непознат е достатъчен, за да решите дали с този човек си заслужава да се общува или по-добре никога вече да не се виждате, нали? Защо тогава пренебрегваме този принцип към самите нас? Всичко, което изговаряте носи живот или смърт, както и съответните последствия.

Ако говорите колко сте нещастни, животът ви е скапан, определо ще “ядете” от плода на собствената си уста. Решението не е да бъдем “позитивни папагали”, които всяка сутрин повтарят пред огледалото колко са успешни и че ще станат милионери след 5 години. “Позитивните” думи могат да помогнат само временно. Единственото правилно решение е да променим сърцето си.

Какво има в сърцето ти?

“ОНОВА, КОЕТО ИЗЛИЗА ОТ УСТАТА, ПРОИЗХОЖДА ОТ СЪРЦЕТО И ТО ОСКВЕРНЯВА ЧОВЕКА” – МАТЕЙ 15:18

Причината за нашето неправилно говорене е състоянието на сърцето ни. Ние изговаряме това, което е в нашите сърца. Сърцето е изворът, откъдето бликат думи на благословение или думи на проклятие, думи на надежда или думи на неверие. Значението на „осквернявам“ е следното: опозорявам, омърсявам, заразявам, развалям, разлагам. Чрез нашите собствени думи ние можем да „омърсим“ не само живота си, но и живота на другите.

Когато дадем място на гняв, страх, разочарование или външни обстоятелства, ние можем да изречем думи, които никога не сме си помислили, че някога ще изговорим. Думите са способни да наранят изключително много и дори да унищожат взаимоотношения. Ние решаваме дали думите ни ще бъдат средство за изграждане и възстановяване или инструмент за разрушаване.

Така както има физическите закони – например, когато хвърлим нагоре топка, тя обезателно ще падне надолу. Така съществуват и духовните закони. Всяка дума, излизаща от устата ни ще произвежда според вида си. Важно е да започнем с промяна на сърцата си, за да променим и начина, по който общуваме и говорим за самите себе си.

Внимавай какво говориш! Твоите думи творят!

Автор: Екатерина Стефанова