начало Жени на поколения

Жени на поколения

ВИДЕО

ВИЗИЯ 

Визията на „Жени на поколения“ е да бъде християнска мрежа от жени, които изграждат здрави семейства и следващи поколения от последователи на Христос.

МИСИЯ 

Мисията на “Жени на поколения” е да вдъхновява, обединява и изгражда жени от всички възрасти в сферата на духовното израстване, семейството и отглеждането на деца, за да бъдат мост на промяна за следващите поколения.

Close