защо молитвата е важна

Много трудно бих описала важността на молитвата с няколко изречения, защото тя е основа на християнския ни живот.

Защо молитвата е важна?

Всеки християнин знае, че трябва да се моли, но поради забързаното ежедневие, проблемите в семейството, работата, съмненията, ние забравяме да се молим или го правим рядко. Една от главните причини за нашето непостоянство в молитвения ни живот е неразбирането ни за изключителната важност на молитвата.

През годините разбирането ми за молитвата определено се промени. Разбрах, че силата на молитвата е да преживея нещо ново в общението с моя Христос. Молитвата и поклонението отварят вратата към Божието измерение и ние преживяваме нещо, което не се можем да опишем с думи, но променя целия ни живот.

Молете се, за да преживеете Бог и Небето в живота си.

Молитвата и реалността на небето

Молитвата е най-съществената част от живота ти. Тя те въвежда в славно присъствие на Бога, в атмосфера на мир, на свърхестественото, на вечността. Молитвата извиква реалността на небето да слезе на земята.

Мотото на моравските братя било „Никой не предприема нещо, ако не се е молил преди това.“ Моравските братя са хората, които в продължение на повече от 100 години са се посветили в 24-часова молитва всеки ден, а резултатът – съживление по целия свят.

(
Прочети: Никога не е късно да бъдеш причина за съживление)

Какво прави молитвата за нас

Лично за мен има 4 неща, които разкриват защо молитвата е толкова необходима за нас:

  1. Молитвата отключва небето над твоя живот.
  2. Молитвата те преобразява в образа на Отец, за да отразяваш същността Му.
  3. Молитвата ти дава способност да видиш с очите на Христос себе си и света около теб.
  4. Молитвата ти разкрива смисълът на живота – да бъдеш “любов”.


Колкото повече се молим, толкова повече ние се влюбваме в Исус и осъзнаваме, че животът има истински смисъл само в Христос.

Целта на молитвата не е да получим, а да имаме по-дълбоко взаимоотношение с Бог.

Автор: Екатерина Стефанова