Истина, която не се живее

Една сутрин през студентските ми години беше специална. Рано сутринта Бог ме събуди със следните думи: “Истина, която не се живее, губи силата си.” Това ме накара да се замисля за същността на истината и какво пропускаме, когато не я живеем.

Истина, какво е истина? 

Този въпрос си задава всеки човек, но не всеки е намерил отговора. Много хора предпочитат да живеят в една илюзия, където истината е такава, каквато сами я определят. Днес масово хората предпочитат да виждат истината според техните предпочитания, убеждения или обществено мнение. 

Но има един човек, който каза „Аз съм истината.“ Това са думите на Исус, написани в Йоан 14:6. Главната мисия на Исус беше да свидетелства за истината, защото спасение и променен живот са невъзможни без истината. Не можем да бъдем нов човек, ако истината не живее в нас, не можем да очакваме пробуждане в нацията без проповядване и демонстриране на истината. 

Истината е Личност

Истината е Личност – Исус Христос. Колкото повече се вкореняваме в Неговото общение, ние все повече ставаме едно с истината. 

В Йоан 18:37 четем отговорът на Исус към Пилат: “Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.

Много често вярата на един човек се различава от вярата на друг. Защо? Защото всеки сам избира на коя истина ще повярва и най-вече – кой глас ще послуша. Доминиращият глас в нас е този, който ще определи истината, върху която основаваме живота си. Единствено в Бог намираме цялата истина, защото чрез Него и чрез словото Му се създадоха световете, Той бе началото на всичко (Евреи 11:3, Йоан 1:1).

Ние искаме силата да изцеляваме болните, да бъдем светлина, да носим надежда на наскърбените, но често резултатите са недостатъчни. Причината е, че Святият Дух, Който е силата, се съработва само с Истината. Святият Дух се движеше с Исус, защото Исус беше въплъщение на Истината. Той беше самата истина. 

Ако не живеем истината, ние нямаме Божията сила. Тези, които живеят истината са инструмент в ръцете на Святия Дух, защото Той използва само онези, в които вижда истината – Христос в тях. Когато истината не е част от нашата идентичност, ние се лишаваме от най-великото взаимоотношение, което можем да имаме – със Святия Дух. 

В Притчи 23:23 се казва “Купувай истината и не я продавай…” За истината трябва да се плати цена и нека се запитаме колко е важна тя за нас  и какво сме готови да дадем за нея? Истината предизвиква промяна на нашите ценности, убеждения, начин на живот, това е част от цената.

Истината може да бъде намерена само от този, който иска да я намери и само този, който плати цената може да я живее! 

Автор: Екатерина Стефанова