Молитва, достигаща поколения

Част 3 от поредицата „Какво означава да бъдеш жена на поколения”

Част 1 – Моята идентичност в Христос

Част 2 – Разпознай своята цел

Какво за нас е молитвата? Поредното задължение на един християнин или излагане на списък с нужди и желания? Да, Бог е милостив и Той ни благославя, защото иска най-доброто за нас, но молитвата е много повече от поредното “Дай ми”.

Какво е молитва?

Ако разгледаме внимателно в Библията, ще видим, че молитвата на героите на вяра е била общение с Бог. Основната им цел е била да разберат Божията воля и да помагат на хората. Молитвата е среща с Бога, среща с твоя Небесен Баща. Тя те въвежда в свръхестественото, там където твоят дух се свързва с Неговия Дух. Когато ти си в едно с Бог, ти започваш да се молиш според сърцето на Бога. 

Размишлявайки върху тази тема има 2 основни неща, които ще помогнат на молитва ни да достига поколения. 

1. Да видим голямата картина

Един от примерите, който ме вдъхновява изключително много е Естир. Тя беше способна да види, че от нейното решение зависи съдбата на целия Израел. Тя видя не просто спасението на своя живот, но видя по-голямата картина – нуждата да се застъпи за поколенията. Благодарение на нейната молитва и пост в продължение на 3 дни – тя спаси целия Израел (Естир 4:13-16; 8:5,6,16-17).

Естир спаси поколения, цял един народ, от когото по-късно се роди самият Христос. Естир направи своя избор – да бъде инструмент в ръката на Бог и чрез своята молитва да запази живота на милиони.

2. Да се покорим на Божията воля

Често в Евангелията е споменато, че Исус се е уединявал, за да се моли. Според вас за какво ли се е молил? Сигурна съм, че молитвите Му са били фокусирани върху това да изпълни волята на Своя Небесен Баща, защото Той каза, че е дошъл да върши воля на Този, който Го е пратил (Йоан 5:5).

А волята на Отец е хората да познаят Неговата любов към тях и да променят живота си към по-добро (Йоан 3:16). Исус знаеше как да се моли и научи така да се молят и Неговите ученици “Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.” (Матей 6:9) 

Приоритет в молитвите ни трябва да бъде как поколенията да бъдат трансформирани от силата и любовта на Христос, защото това е Божията воля. Заедно с Исус ти отключваш съдба и живот за цели поколения.

Бъди жена, която се моли за поколенията, защото молитвата има сила да променя!

Автор: Екатерина Стефанова