Молитва за моите деца

“Господи, благодаря Ти, че си ми дал моите деца,
защото те са най-голямото ми богатство.

Моля Те, животът им да отразява
Твоята красота и същност.

Научи ги да обичат като Теб,
 да имат чисто и смирено сърце.

Моля Те, Твоето царство да бъде
реалност в живота им и Твоята
съвършена воля да се изпълни за тях.

Дай им ежедневния хляб – Твоето Слово.
Нека да обичат Твоите думи, защото те
ще насочват стъпките им в пътя на живота
и ще ги пазят от злото.

Прости им греховете и ги научи да
прощават на тези, които ги нараняват.
Нека бъдат смели във вярата и твърди
в изпитанията.

Благодаря Ти за моите деца!”

(Матей 6:9-13, Псалми 119:105, Яков 1:12, Псалми 40:8)

Автор: Екатерина Стефанова