Докато си вървяхме в парка заедно със сина ми и неговите приятели, той отново им припомни правилото: “Спазвайте дистанция.” През последната  година от пандемията с Ковид всеки от нас спазва дистанция не само от преминаващите по улицата, но дори от приятели и семейство. Причината е ясна – да се предпазим от вируса, който промени историята на цялото човечество. Често, обаче, поставяме граници не само между нас и хората, но и между нас и Бог.

Колко тъжно е да мислим, че вирусът или различните катаклизми като наводнения, заметресения, пожари, са дело на Бог. Безумно е да мислим, че Бог се нуждае да накаже “безрасъдните човеци”, за да се обърнат към Него. Аз не вярвам в такъв Господ, който чрез болка и смърт иска да накара хората да повярват в Него и още повече да Го обичат. Злото, проявено в различни беди, е следствие от НАШЕТО отдалечаване от Създателя, от НАШАТА дистанция спрямо Него. Невъзможно е да видим добро извън източника на любовта и доброто – Христос! Затова, злото става по-силно, когато се отдалечаваме от Бог.

Другите религии

Нека за момент се върнем с хиляди години назад и да помислим за боговете в другите религии. Всички те имат войнствен образ, държейки меч или копие, дори гръмотевица в лицето на Зевс. Последователите на тези богове са искали да покоряват хора и територии с новите религии чрез насилие и подклаждане на омраза към други нации и народи.

Исус е различен. Той учеше хората: “Обичай враговете. Обичай ближния както себе си.” Ако можем да опишем Бог с една дума, то тя би била ЛЮБОВ. Той не беше така очакваният от Израел Цар, който ще поведе армия, за да срази Римската империя, окупирала Израел. ИСУС ВИЖДАШЕ ВСИЧКИ ХОРА КАТО БРАТЯ, които се нуждаят да познаят любовта на Отец. Исус е Царят на правда, мир и радост, които се постигат САМО с любов.

Разпнатият Творец на Вселената

Когато Исус беше прикован на кръста, всички Го смятаха за фанатик, отхвърлен и презрян, който не може да спаси Себе си от наказанието. Оставяйки се в ръцете на обезумелите от омраза и ярост хора, Исус искаше да покаже безграничната любов на Отец към тях. Исус Христос, Божият Син, преобраз на невидимия Бог, беше толкова ВЛЮБЕН във всички нас, че беше готов да понесе всеки удар и подигравка. Там на кръста Той виждаше отвъд сълзите на майка си, отвъд болката в тялото Му, отвъд очите на преминаващите, пълни с презрение. Там на кръста Исус видя Своето Възкресение като НОВО НАЧАЛО за цялото човечество. 

Бог НЕ желае да спазва дистанция от нас. Самите ние правим своя личен избор да бъдем далеч от Него. Но колко прекрасно е, че ЛЮБОВТА СИ ИМА ИМЕ И ТО Е ИСУС! Възкръсналият Исус отправя покана към всеки от нас да прегърнем, да живеем, да разширяваме Неговото царство, където царува любовта. 

Исус Възкръсна, защото те обича!
Исус Възкръсна, защото обича децата ти!
Исус Възкръсна, защото обича страната ти и целия свят!

Възкресението на Христос има силата да ни притегля всеки ден по-близо и по-близо до ЛЮБОВТА!
Не спазвай дистанция от Бог! 

Автор: Екатерина Стефанова