Разпознай своята цел

Част 2 от поредицата „Какво означава да бъдеш жена на поколения”

Част 1 – Моята идентичност в Христос

Втората стъпка е ясно да разпознаем своята цел в живота. Няма човек на земята, който да е тук случайно или без специфична цел. Всеки човек в живота си достига до място, където осъзнава, че животът не носи удовлетворение, ако не си постави цели, на които да се посвети.

Ние сме създадени уникални, с уникални и велики цели, които да изпълним. 

Предприемачите, например, са хора, които си поставят цели с 5 години напред. Хората в сферата на медицината и науката плануват за далечното бъдеще създаването на нови лекарства или нови открития в космоса. Но какви са целите на християните? Какво си поставят за цел дъщерите на Бога?

Моята цел е…

Това са изключително важни въпроси, отговорите, на които ще разгледаме сега. 

Няма по-велика цел за една жена от това да се отдаде в издигането и изграждането на следващите поколения. Инвестирането в децата никога, никога не е преходно. Ако искаш твоят живот да остави следа след себе си – бъди жена на поколения. 

Жените имат изключителен потенциал и качества да инвестират в поколенията. Една от главните причини е, че Бог е избрал нас да бъдем майки.Много жени гледат на майчинството като задължение, но не и като възможност да “моделират” глината в техните ръце. Да, децата са глина, която е дадена на нас, родителите, и особено на майките, и чакат да бъдат оформени (подготвени за живота).

Глината в ръцете ти

Оформяйте глината правилно докато е време, защото глината не винаги остава подвластна на промяна. 

Нашата цел като майки не е просто да възпитаваме децата си. Нашата върховна цел е да помогнем на децата си да имат взаимоотношения с Бог и да бъдат Неговото отражение по лицето на земята.

Повярвайте ми, Бог чака нас. Той чака жени, които ще осъзнаят, че тяхната цел е да се посветят в една велика кауза – да променят поколения. Той чака тези жени, които ще отключат духовната атмосфера в градове и нации за съживление на поколения. 

Да бъдеш жена на поколения е Божията мечта за теб. Това е точно това, за което си извикана да живееш днес и сега. Жените на поколения имат всичко необдохимо в Христос, за да видят не само своите деца, ходещи в правда и истина, но цели поколения от деца и младежи, отдадени на Христос и пълни с Духа Му. Поколения, които ще трансформират народи и ще запалят своите общества с любовта на Бог.

Ако все още не можеш да намериш отговор на въпроса: “Каква е моята цел в живота?”, Бог ти казва сега: “Твоята цел е да бъдеш жена, която променя поколения!”

Ти си родена да бъдеш жена на поколения!

Автор: Екатерина Стефанова