Семейството е повече от съжителство

Семейството е богатство. Семейството е нашето начало. Някои се раждат в добри семейства, други се сблъскват с различни предизвикателства в семейството, трети мечтаят само за едно – да имат семейство.

Семейството остава за поколения

В нашия модерен свят стандартите за семейство са напълно размити. Всеки може да си направи „семейство“, с когото си пожелае и за колкото време му потрябва. Ако трябва да бъдем по-точни – до момента, докато не му омръзне или намери „нова любов“. Нима това е семейството, просто едно съжителство, в което се споделят чувства и едно легло?

Семейството е МНОГО ПОВЕЧЕ от съжителство. Семейството е основа, върху която следващите поколения могат да градят, а самата основа е заветната любов между съпруг и съпруга. Моята лична максима за любов, която създава семейство е: „Любовта не е чувство с времетраене, а решение да бъдеш винаги до този, когото обичаш с цялото си сърце“.  В тази мисъл се разкрива всичко, което е любовта – всеотдайна, жертвоготовна, безгранична.

Инвестирай в семейството

Когато семейството е приоритет и връзката между съпруга и съпругата е основана на искрена и растяща любов, те могат да са сигурни, че нищо не може да ги раздели. Колкото повече инвестираме в семейсвата си, толкова по-сигурно място за развитие предлагаме на нашите деца. Ако родителите не успеят да вложат в децата си непоклатими семейни стандарти, то всичко извън дома ще се опита да подмени убежденията и ценностите на подрастващите деца и младежи.

Някои хора запълват празнотата си с успешна кариера или с натрупано материално състояние. Истината е, че нито славата, нито парите могат да ни дадат това, което може да даде семейството – любов, топлота, подкрепа, доверие, мир. 

Семейството не е просто съжителство, семейството е най-голямото ни богатство, което предаваме на следващите поколения.

Автор: Екатерина Стефанова