Целеустремена

За какво живееш?

Отговорът се крие в твоите ЦЕЛИ.

Човек е създаден, за да се развива, да се стреми към съвършенство, да постига целите, които го мотивират да продължи напред. Да живее живот, който да служи за благословение.

ЦЕЛ – причината, поради която вършим или създаваме нещо.

Доказано е, че най-нещастните хора са тези, които живеят без определена цел. Липсата на цели води до деградация, безнадежност, депресии. Безцелното съществуване е “болест”, от която боледуват млади и стари. Много жени в наше време са затворници в своя свят, където не могат да поставят цели, които да огреят хоризонта им. Ето, защо много от нас могат да се чувстват неудовлетворени, въртящи се в кръга на едни и същи проблеми.

Нашият живот никога няма да намери истинки смисъл, ако ние самите не преоткрием нещо в себе си. Ние сме родени с потенциал и единствено правилните цели могат да го разгърнат.

Кои са правилните цели?

Това се целите, които ви помагат не просто да реализирате списъка с желания, а са двигателят, разкриващ силния ви характер, постоянство, променят ви към по-добро, правят ви по-любяща съпруга и майка.

От личен опит мога да кажа, че когато съм си поставила за цел да получа нещо и съм го имала, радостта е голяма. Но през годините разбрах, че не винаги мога да получа така желаните материални придобивки. Това прави ли ме по-неспособна? Нужно е да променим нашия фокусът – не да се стремим да постигнем на всяка цена целите си, а какво процесът от преследването на тези цели прави в мен????


Какво целите формират в мен?

Когато постигаме така мечтаните цели ние започваме да се променяме. Понякога тази промяна може да е негативна – да се превърнем в по-материалистични, алчни, завистливи, неблагодарни.

Най-важното действие на целите е това, което изграждат в сърцата ни. И не е важно колко, а какви цели си поставяте тук и сега. Нека нашите цели да разкриват Божията любов и истина. Това е, за което сме родени.

“Защото сме Негово дело, създадени чрез Исус Христос за добри дела, които Бог е предназначил да вършим.” (Ефесяни 2:10)

Целта определя курса на живота ни, нашия очакван съпруг или съпруга, бъдещето на децата ни. Сега вземи решение да си поставиш цели, допринасящи за изграждане на твоя потенциал и дарби.  

Изборът е твой!

Автор: Екатерина Стефанова