начало Актуално 2 ДУМИ, ОПИСВАЩИ ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ВСЯКА ЖЕНА

2 ДУМИ, ОПИСВАЩИ ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ВСЯКА ЖЕНА

1132 views
0 коментар
1

Жената е уникална, вдъхновяваща, изграждаща своето семейството.
Всяка от нас носи в себе си огромен потенциал, но в повечето случаи, той стои като неразопакован подарък. Причината за това е, че много от нас дори не подозират каква е била главната цел, за която сме били създадени.

Назад в миналото…
  • В Римската империя, например, ролята на жените е била да стоят у дома и нямали никакво право да участват в политиката. 
  • В келтската култура на Галия (сега Франция) и на Британските острови, жените се сражавали като воини заедно с мъжете си. 
  • В ранната християнска църква има доказателства, че жените можели да заемат позиции на влияние, равни на мъжете. 
  • През 4-ти и 5-ти век от н.е., в писанията на „Отците на Църквата“ е имало систематично унижение на жените. Писатели като Тертулиан, Йероним описвали жената като слаба, истерична, отворена към изкушения. Смятали, че женската коса трябва да бъде покрита, тъй като това е дело на дявола, а мъжете са стояли между жените и Бога в йерархията на вселената. Именно тези църковни бащи обвиняват Ева за падението на човечеството, а оттам и на всички жени.
  • По времето на Ренесанса нищо не се променя. Младите аристократични жени често били принуждавани в политически бракове, където цялото им имущество било прехвърлено на техния съпруг.
  • През 60-те и 70-те започва феминистката революция, давайки повече права на жената.
  • Днес е нормално да се видят жени политици, лекари, бизнес лидери, писатели и др.

Всичко това описва как в продължение на хиляди години се е променяло разбирането за функциите на жената и къде тя може да намери своята реализация в обществото. Независимо в коя сфера избираме да се развиваме има нещо, което трябва да е основа на всичко.

 

Ти не си случайност!!!!!! 

Дори и нашите родители да не са планували нашето съществуване, животът е дихание, идващо от Твореца. Неговата любов е тази, която ни е видяла много преди още родителите ни да бъдат заедно. Ние дишаме всеки ден, защото нашата цел като жени е много специална.

Нека оставим настрана историята и се върнем в самото начало. Книгата Битие, там, където започва всичко. 

И Господ Бог каза: „Не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник.“ – Битие 2:18

На еврейски думата помощник е ezer. Тя се използва в контекста на жизнено важни и мощни действия за спасение или подкрепа. Тази дума е комбинация от два корена – “да спася” и “да бъда силен”. 

Думата ezer описва и характера на Бог. Моисей нарече сина си Елиазар (Eli – Моят Бог, ezer – помощник) – Бог е моят помощник. 

Ако трябва да запомним двете най-важни думи, които описват главната цел на жената, то те са сила и помощ. Жената е извикана да бъде отражение на характера на Бога. 

СИЛА И ПОМОЩ

Целта на жената е да бъде източник на сила, подкрепа, мъдър съвет, помощник във всяка ситуация. При нужда, да бъде като спасителен пояс за всеки, който се нуждае от нейната помощ.

В съвременния свят жената се приема като по-слабия пол и физически е така. Научно доказано е, че мъжкият мозък е по-голям от женския. Нима от този факт ще направим заключение, че жените са по-глупави? В никакъв случай! Размерът на телата или органите никога не може да бъде мерило за нашето духовно, емоционално и интелектуално развитие. 

Жената е създадена да прояви сила в най-тежките предизвикателства. Да умее да контролира емоциите си, непозволявайки моментните изблици на ярост, отчаяние, несигурност, да доминират над правилните решения. Жената може да има силен характер, чрез който да бъде стълб за цялото семейство. Дори и с различни отговорности, жената е пълноправен партньор на своя съпруг.

Един равин казва нещо важно: “Никога не се обръщах към жена си с друга дума, освен с “мой дом”.

В еврейската култура жената има специално място в семейството, защото тя отговаря за цялостна семейна атмосфера. 

Време е да спрем да се възприемаме като “готварски печки”. Животът е повече от готвене и чистене. Каква е ползата да готвим добре, а да бъдем неспособни да запазим браковете си? Каква е ползата прекрасната вечеря да стои на масата, а децата ни да се чувстват празни в собствените си домове.

Нека да има вкусна вечеря, чиста къща, но най-вече – жена, която създава атмосферата в дома. Ние сме създадени да бъдем силни, за да направим домовете си място, изпълнено с мир, смирение, кротост, уважение, прошка, милосърдие. Семейната среда е от изключителна важност за развитие на децата ни. Деца, които растат щастливи са като цветя, отгледани и напоени в семейна атмосфера, изпълнена с любов. 

“Мъдрата жена съгражда дома си, а глупавата го съсипва с ръцете си.” Притчи 14:1

Семействата ни се нуждаят от…

Жени, които сплотяват, а не разделят.
Жени, които прощават, а не отмъщават. 

Жени, които изграждат, а не унищожават.
Жени, които благославят, а не проклинат.
Жени, които обичат и поставят основа за поколения. 

Всяка от нас, скъпи жени, е създадена със своите уникални качества и способности. Крайната цел е чрез всичко, което правим да бъдем двигател на сила и помощ за нашите домове и общество!

АВТОР:Екатерина Стефанова

0 коментар
1

Може да харесате също

Close