3 неща, които правят брака непоклатим

За мен и моят съпруг бракът е съюз между две личности, които вземат решение да се посветят на 100% един на друг, поради силната любов между тях. Има 3 неща, които са основа на нашите взаимоотношения.  Прочетеното по-долу ще ви вдъхнови да направите вашия брак непоклатим и благословен.

1. Бракът е завет

И двамата имаме различни вкусови предпочитания, харесваме различни неща, имаме съвсем различна история. Но това, което ни обединява е заветът. Много хора отделят любовта от завета, но любовта е завет и заветът е любов. Заветът е пълно, всеотдайно, непоклатимо посвещение. Заветът е като здраво спусната котва в дълбоките води на нашата любов.

Благодарение на завета, ние устояваме трудностите, които понякога могат да бъдат като морските бури – непредвидими и страховити. Когато заветът е основа, то трудностите се превръщат във възможности да изграждаме характера си, да се усъвършенстваме и любовта ни да придобие нови „дълбочини“.  Заветът е там, за да напомни, че любовта е над всичко. Любовта е завет! 

2. Прошката променя

В един брак има както слънчеви дни, така и мрачни. Точно в тези моменти нашите характери биват тествани и ние ставаме по-уязвими. Поради нашите недостатъци ние можем да нараним нашия партньор или самите ние да бъдем наранени. Точно там ние се учим да прощаваме. За много от нас е по-лесно да сме сърдити, обидени, потъвайки в нашата болка, запазвайки нашата себеправедност и фалшиво достойнство.

Прошката е най-сигурното лекарство за всяко нараняване и огорчение. Прошката има силата да променя. Тя променя както нашето сърце, което става по-любящо и смирено, така и сърцето на нашия партньор. Ние знаем как да си прощаваме, защото разбрахме, че не аз или той е по-важен, а ние като семейство, като едно цяло. 

3. Една посока

Може би сте чували мисълта „Любовта не се състои в това двама души да се вторачат един в друг, а в това те да гледат в една посока.“ Това, което ни сплотява още повече е общата посока. За нас посоката е свързана с вярата. Вяра не в късмет или случайно щастие, а вяра, която поставя отговорности.

Тези отговорности не са „окови“, лишавайки ни от свобода, но стандарти на живот, които ни помагат да имаме истинска свобода – свобода от злото, хаоса, неморалността, егоцентризма, безцелното съществуване.

Истинската вяра е начин на живот, който бива променен от любовта на Христос и който става движеща сила за промяна на нашите деца, семейство, приятели. Исус ни дава надежда в едно по-доброто бъдеще за всеки, който избере да живее чрез правда, радост, мир, любов, милосърдие, вярност. 

Върху какво изграждаме семействата си? Това има значение не само за нас, но и за следващото поколение.

Автор: Екатерина Стефанова