7 библейски стиха за молитва за твоя съпруг

Скъпи дами, всяка от нас обича своя съпруг по неповторим начин, защото всеки мъж е уникален. Общото, което ни свързва като съпруги е копнежът ни те да бъдат мъдри и да благоуспяват във всичко, което вършат, поставяйки любовта към Бог на първо място. Колкото повече мъжете са свързани с Христос, толкова повече ще демонстрират Неговата същност на любов, милост, загриженост, отговорност, мъдрост в домовете. 

Молитва за него

Всекидневната молитва за нашите съпрузи е изключително необходима.

По-долу ще видите 7 чудесни библейски стиха, с които всеки ден можете да се молите и благославяте вашите мъже.

 

1. Да расте в благодатта и познанието на Христос, за да придобие Божествен характер.

“Но растете в благодатта и познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос.”  2 Петрово 3:18

 

2. Да благоуспява във всяко начинание, осиян от лицето на своя Господ и пазен от милостта на Бог.  

“ГОСПОД да те благослови и да те опази! ГОСПОД да осияе с лицето Си над теб и да ти окаже милост! ГОСПОД да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!” Числа 6:24-26

 

3. Да е смел, въпреки различните предизвикателства и да не позволява страх да контролира емоциите и решенията му. 

“Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; не се плаши и не се страхувай, защото ГОСПОД, твоят Бог, е с теб, където и да отидеш!”  Исус Навин 1:9

 

4. Да има молитвен живот, за да се изпълни с Христовия мир, който да изпълни с надежда умът и сърцето му.

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение; и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.“  Филипяни 4:6-7

 

5. Да бъде баща, който обича и изгражда децата ни с Твоята съвършена любов. Да бъдат светлина и фактор за промяна в следващото поколение.

“И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в Господното възпитание и наставление.” Ефесяни 6:4

 

6. Да разширява Твоето царство на правда, мир и радост с пълна сила на Духа. 

“като проповядваше Божието царство и учеше с пълно дръзновение за Господ Иисус Христос…” Деяния 28:31

 

7. Да е винаги уверен, че всичко е възможно чрез Теб Исус. 

“Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.“ Филипяни 4:13

Всеки мъж има нужда от молитва, но най-силната молитва за него е тази, изговорена от любящата му съпруга!

Автор: Екатерина Стефанова